KAPAT
SEKTÖRLER
SEKTÖRLER
YEM ENDÜSTRİSİ
İnsanlık tarihinde hayvanların evcilleştirilmesiyle başlayan hayvan beslenmesi ihtiyacı, günümüzde artan dünya nüfusu ve rekabetçi koşullarla birlikte değişime uğrayarak hayvan beslenmesinin en verimli şekilde yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu süreçte yem endüstrisi, hayvanların diyetlerindeki hammadde kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmasını sağlayacak şekilde değişim geçirmiştir. Endüstriyel yem enzimleri bu değişimin odak noktasındadır.
Hayvan beslenmesinde yem enzimlerinin kullanımı ile yemdeki besin maddelerinin daha iyi sindirimi sağlanarak hayvanın performans ve üretkenliği arttırılır, hayvan sağlığı iyileştirilir, üretim maliyetleri düşer ve çevreye daha az atık salgılanarak verimli, çevreci, sürdürülebilir, ekonomik olarak anlamlı üretim gerçekleşir.

Hayvan beslenmesinde enzimler, tek başlarına veya diğer enzimlerle birlikte kombinlenerek kullanılır.

Hangi enzimin ne oranda kullanılacağı hayvanların tür/yaşından kaynaklanan ihtiyaçlarına ve diyetlerinde yer alan hammadde içeriklerine (yem rasyosuna) göre belirlenir.

Yem içeriğinde yer alan enzimlerin farklı görevleri vardır.Yem içeriğinde yer alan yem enzimleri:

-Yemin sindirilebilirliğini artırarak yemin enerji değerini yükseltir, biyoyararlanımı artırır,

-Yemin sindirim sistemindeki viskozitesini düşürür, besin maddelerinin absorbsiyonunu (emilimini) artırır, su kullanımını azaltır,

-İnorganik fosfor girdisini azaltır, kullanılabilir fosfor elde edilmesini sağlar,

-Hayvan sağlığına olumlu yönde etki eder,

-Proteinleri parçalayarak, onlardan yararlanımı artırır,

-Değerli besin maddelerinin atık olarak atılmasını engelleyerek çevreye zararı önler ve sürdürülebilirliğe katkı sağlar.
UN VE FIRINCILIK
ENDÜSTRİSİ
NİŞASTA İŞLEME
ENDÜSTRİSİ
YEM
ENDÜSTRİSİ
DETERJAN
ENDÜSTRİSİ
TEKSTİL
ENDÜSTRİSİ
DERİ
ENDÜSTRİSİ