KAPAT
ENZİMLER
ANA SAYFA / ÜRETİM AŞAMALARI
ÜRETİM AŞAMALARI
MİKROORGANİZMA

3 milyar yıldır doğada var olan ve hayatın kaynağı olan mikroorganizmaları, modern biyoteknolojik yöntemlerle yaşayan küçük fabrikalar haline getiriyor ve katma değeri yüksek aktif bileşenlerden biri olan enzimleri endüstriyel ölçekte üretiyoruz.FERMANTASYON

Üretim, kapalı biyoreaktörlerde derin kültür fermantasyonu olarak adlandırılan yöntem ile gerçekleştirilir. Fermantasyonda mikroorganizmalar, sıcaklık, pH, oksijen miktarı gibi parametrelerin sıkı şekilde kontrol altında tutulduğu biyoreaktörlerde, ihtiyaç duydukları optimal besin maddelerini içeren sıvı içerisinde (besiyeri) bulunurlar.

Fermantasyon sıvısı (besiyeri) yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hammaddelerden ve mineral tuzlardan oluşur. Böylece mikroorganizmalar optimize şartlar altında büyüyerek fermantasyon sıvısına enzim salgılarlar.FİLTRE

Yaşamımızda kullanım alanı gittikçe geniş yer kaplamakta olan enzimler; maya, mantar ve bakteri gibi mikroorganizmaların kullanıldığı bir fermantasyon işlemi yoluyla endüstriyel ölçekte üretilir. Fermantasyon işlemi sonrası bu enzimler ürün içerisinde bulunan mikroorganizmalardan kolloidlerden ve süspansiyonlardan oluşan partiküllerden filtrasyon işlemiyle ayrılarak ürünün kalitesi ve gıda güvenliği artırılır.

Elde edilen ürün müşterilerin taleplerine göre uygun koşullarda altında saflaştırılıp konsantre edildikten sonra, bir sonraki işlem için hazır hale getirilir.KURUTMA

Bu aşamada, eğer enzim toz olarak satışa sunulacaksa kurutma birimine gönderilir. Kurutmadan önce enzimi korumaları için gerekli katkı maddeler enzim solüsyonuyla karıştırılır.

Karışım homojen hale geldikten sonra ürün kurutulur. Toz haline gelen enzim, son bir kez gerekli koruyucu katkılar toz olarak ilave edildikten sonra karıştırılır ve paketlenmeye hazır hale gelir.PAKETLEME

Kurutma biriminde işlemi tamamlanan enzim, el değmeden paketleme birimine aktarılır, makinalar yardımıyla paketlenir ve mühürlenirler.

Üzerlerine bilgilendirme etiketleri yazıldıktan sonra tüketicilerin kullanımına hazır olan enzimler, nakil zamanları gelene kadar beklemek üzere soğuk depolarda muhafaza edilirler.