KAPAT
ENZİMLER
ANA SAYFA / ÜRETİM AŞAMALARI
MİKROORGANİZMA
MİKROORGANİZMA

Oksijen, karbon, nitrojen ve sülfürü gezegenimizdeki diğer yaşamlar için kullanılabilir hale getiren mikroorganizmalar, çok küçük olmalarına rağmen küresel sorunları çözme ve daha yaşanabilir yeşil bir gelecek sağlama gücüne sahiptirler. Onların bu potansiyelinin akıllı bir tasarımla kullanılması, modern biyoteknolojinin ana hedeflerinden biri olmuştur. Rekombinant DNA teknolojisinin gelişimi endüstriyel mikrobiyolojide yeni bir dönemi başlatmış, ve daha sonra mikroorganizmaların etkili şekilde kullanılabilmesi sayesinde enzimler, endüstriyel uygulamalarda kendine geniş yer bulmuşlardır.

Doğada, çok sıcaktan çok soğuğa, yüksek tuzluluk oranlarından tatlı sulara, asidik veya yüksek alkali koşullarına kadar pek çok zor şartta dahi kendine yaşam alanı bulan mikroorganizmaların endüstriyel ölçekte enzim üretimine uygun olan suşlarının tespiti, doğadan izole edilmesi ve biyoteknolojik yöntemlerle geliştirilmesi bu mikroorganizmaların potansiyellerinin gerçekleştirilmesinin ve insanlığın hizmetine sunulmasının temel basamaklarını oluşturmaktadır.

Bugün bildiğimiz enzim endüstrisi, modern biyoteknolojinin evrimi sayesinde son kırk yılda görülen hızlı bir gelişmenin sonucudur. L I V Z Y M Biyoteknoloji olarak 3 milyar yıldır doğada var olan ve hayatın kaynağı olan mikroorganizmaları, modern biyoteknolojik yöntemlerle yaşayan küçük fabrikalar haline getiriyor ve katma değeri yüksek aktif bileşenlerden biri olan enzimleri endüstriyel ölçekte üretiyoruz.