KAPAT
SEKTÖRLER
SEKTÖRLER
DERİ ENDÜSTRİSİ
İnsanoğlu, ilk çağlardan itibaren hayvan derilerinin potansiyelini keşfetmiş ve onları çeşitli tekniklerle işleyerek kullanmaya başlamıştır. Günümüzde giyim başta olmak üzere pek çok sektörde kullanım alanı bulunan derinin, üretim teknikleri her geçen gün gelişmeye devam etmektedir.
Deri endüstrisi, yapısı itibariyle üretim esnasında oldukça fazla miktarda atık suyun elde edildiği ve üretiminde çeşitli kimyasalların da kullanılmasıyla çevresel kirlilik yükünün ağır olduğu bir endüstridir.

Bu sebeple deri endüstrisinde çevreci ve teknolojik çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Enzimler, halihazırda kullanılan fiziksel/kimyasal metotlara alternatif olarak endüstrinin olumsuz çevresel etkilerini azaltarak ekonomik değer yaratır.

Son yıllarda endüstriyel deri enzimleri, üretim proseslerinde ıslatma ve kıl giderimi aşamalarında, elyaf açma işleminde, yağ gideriminde, sama işleminde ve çıkan atık suyun arıtılması işlemlerinde kullanılmaktadırlar. Deri enzimlerinin kullanımı ile proseslerde işlem süreleri kısalmakta, enerji kullanımı azalmakta, çevreye daha az zararlı kimyasal salınmakta, aynı zamanda üretim atıklarının doğada sebep olabileceği asidifikasyon, aşırı besin zenginleşmesi etkilerinde de azalma sağlanmaktadır.

Deri endüstrisinde kullanılan enzimler ile çevreci sürdürülebilir, verimli ve ekonomik olarak anlamlı üretim gerçekleştirilebilmektedir.
UN VE FIRINCILIK
ENDÜSTRİSİ
NİŞASTA İŞLEME
ENDÜSTRİSİ
YEM
ENDÜSTRİSİ
DETERJAN
ENDÜSTRİSİ
TEKSTİL
ENDÜSTRİSİ
DERİ
ENDÜSTRİSİ