KAPAT
İLETİŞİM
ANA SAYFA / ÇEVRE DOSTU ÜRETİM
ÇEVRE DOSTU ÜRETİM
YEŞİL TEKNOLOJİ

Çevre dostu teknoloji olarak tanımlanan yeşil teknoloji, çevreyi koruma, daha az çevre kirliliği meydana getirme, kaynakların verimli değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliği, geri dönüşüm süreçlerinin aktif olarak kullanılmasını kapsar.

Hem üretim süreci bakımından hem de ürün bakımından enzimler yeşil teknolojinin önemli bir uygulama alanıdır. En genel ifade ile enzimlerin endüstriyel kullanımı akıllı bir tasarımla doğadan elde edilenin, doğaya en zararsız şekilde geri döndürülmesi süreci olarak tanımlanabilir.


Enzimlerin endüstrilerde kullanımı ile;

- Daha az tehlikeli / toksik kimyasal kullanımı gerçekleşir ve bu sayede daha az çevre kirliliği meydana gelir.

- Daha az su kullanımı gerçekleşir.

- Kimyasalların sert uygulama şartları hafiflemiş olur ve bu çevreye daha az yük anlamına gelir.

- Büyük oranda fosil kaynaklardan elde edilen enerji daha az kullanılır.

- Daha az atık ve istenmeyen yan ürün elde edilir.

- Kimyasalların yerini kolayca doğada bozulan ve yeniden kullanılabilen ürünler alır.

- Çevresel olarak sürdürülebilir ve yenilenebilir endüstriyel süreçler ortaya çıkar.


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Son yıllarda kullanımı oldukça yaygınlaşan enzimler, günümüzde pek çok sektöre önemli dokunuşlar yapmaktadır. Enzimlerin endüstrilerde kullanım alanı bulması ve ihtiyaçları karşılamasıyla onlara olan talep de her geçen yıl artmaktadır.

Modern biyoteknoloji sayesinde değişen ve gelişen enzimler farklı sektörlerin farklı ihtiyaçlarına göre zamanla evrilmektedir. Bu süreçte mevcut enzimlerin uygulama alanları genişlerken, yeni enzimler de kendilerine yeni uygulama alanları yaratmaktadır.

Gelecekte enzimler mevcutta kullanılan kimyasal proseslere çevreci, temiz alternatif oluşturmaya devam edecek ve onlarla ciddi anlamda rekabet edeceklerdir. Enzimlerin sektörlerde daha etkin hale gelmesiyle daha az maliyetlerle ürün özelliklerinde iyileşme meydana gelirken, enerji kullanımı ve çevre kirliliği azalacaktır.

Endüstriyel enzim üretiminde fermantasyon teknolojisi ile mikroorganizmaların doğal ortamlarında gerçekleştirdikleri karmaşık biyokimyasal süreçler, kontrollü şartlar altında yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklar (hammaddeler) ile tekrarlanır.

Mikroorganizmalardan bu yöntemle elde edilen enzimler, endüstrilerde kullanılırken de benzer şekilde doğal süreçler taklit edilir.